Badania

CO BADAMY?

Rozwijanie strategii marki

pozycjonowanie marki
określenie grupy docelowej
identyfikacja argumentów budujących pozycjonowanie marki
analiza marki na tle konkurencji
definiowanie nowych możliwości rozwoju marki
analiza i testowanie efektywności dróg rozwoju marki
wizerunek/kondycja marki

Optymalizacja komunikacji

określanie właściwych kanałów dla poszczególnych segmentów
identyfikacja właściwych koncepcji
testowanie konceptów komunikacyjnych
badanie efektywności
poszukiwanie insightów

Testy

konceptu
produktów
opakowań
reklam
kanałów dystrybucji
kampanii promocyjnych
programów edukacyjnych/lojalnościowych
kampanii społecznych
Badania cenowe/ elastyczności cenowej
Badania satysfakcji i lojalności konsumentów
Badania HR
Mystery shopping
Warsztaty
Segmentacja rynku
U&A
Eye-tracking

JAK BADAMY?

Badania ilościowe

Wywiady kwestionariuszowe face to face – PAPI, CAPI
Wywiady kwestionariuszowe, realizowane przez telefon – CATI
Badania oparte na kwestionariuszach wypełnianych samodzielnie przez respondentów – PAPI, CAWI, CASI
Badania obserwacyjne
Badania oparte na analizie danych istniejących lub gromadzonych w sposób niezależny<\br /> Badania oparte na schemacie eksperymentalnym (ewaluacja, testowanie)

Badania jakościowe

Focus Group Interview (FGI) - grupy fokusowe
Concept Lab - test konceptu
Disaster Check - końcowy test reklamy
Creative groups - grupy kreatywne
Extended FGI - grupy fokusowe trwające ponad 2,5 godziny
Experts Groups - wywiady eksperckie
In-Depth Interwiew (IDI) - pogłębione wywiady indywidualne
IDI PM - indywidualne pogłębione wywiady z udziałem przedstawiciela firmy w kontaktach ze specjalistami
In Home Visits (IHV) - wywiady i obserwacje w domu
Obserwacje uczestniczące w sklepach/punktach obsługi klientów
Badanie etnograficzne
Badania typu desk research
Badania oparte na analizie dokumentów osobistych lub produktów ekspresji twórczej
Badania oparte na analizie danych gromadzonych w sposób niezależny (np. w ramach monitoringu)

Chcesz przeprowadzić badania?
Prosimy o kontakt