NASZE BADANIA
BUDUJĄ SUKCES MARKI

 

Tworzymy Inteligentne Rozwiązania Badawcze

Pracownia badawcza BSM współpracuje z firmą InPost od 2010 roku. BSM dostarcza nam wiedzy o rynku i klientach. Poprzez opracowywanie i realizację badań konsumenckich BSM od lat towarzyszy nam w inicjowaniu i rozwijaniu usług: Paczkomaty i Pralniomaty. We wcześniejszych latach współpracowaliśmy przy takich usługach jak: Przesyłki listowe i Mobilne płatności. Przedmiotem realizacji BSM dla InPost były: badania potrzeb i oczekiwań klientów z grup docelowych; satysfakcja i lojalność testy idei i konceptów usług; identyfikacja i ocena atrybutów nowych usług znajomość marki InPost i Paczkomaty; otoczenie konkurencyjne czynniki wyboru dostawców usług kurierskich; profile użytkowników marek optymalizacja funkcjonalności urządzeń i komunikacja z klientami

Polecam Pracownię Badawczą BSM jako rzetelnego i doświadczonego partnera w realizacji badań rynku i opinii.
Aleksander Gruca
Dyrektor Działu R&D, Integer.pl
W okresie grudzień 2009 – luty 2010, Agencja badawcza BSM) na zlecenie firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. zrealizowała następujące badania rynku: „Badanie satysfakcji klientów korzystających z usług kurierskich oraz analiza ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do tego rodzaju usług”. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metodologii grup fokusowych – Focus Group Interviews (FGI). „Badanie preferencji oraz identyfikacja potrzeb klientów korzystających z usług kurierskich”. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metodologii wywiadów telefonicznych CATI. Na losowej, ogólnopolskiej próbie. „Badanie potrzeb i oczekiwań klientów biznesowych”. Badanie zrealizowane z wykorzystaniem metodologii indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Zaświadczam, że powyższe badania zostały wykonane należycie, terminowo i zgodnie z postanowieniami umowy
Łukasz Dębski, Manager Informacji Marketingowej
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.


Doświadczenie w prowadzeniu badań to gwarancja sukcesu


Badaniami zajmujemy się od ponad 20 lat

Jeżeli potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań oraz doświadczonych specjalistów - to trafiłeś idealnie...


Czytaj więcej

Na zlecenie firmy FORTINET, BSM przeprowadziła jakościowe badanie rynku pt. „Czynniki wyboru dostawcy bezpieczeństwa sieci IT”. Badanie zrealizowano metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), wśród managerów z dużych firm i korporacji (C-level), decydujących o budżetach na infrastrukturę IT.   Wyniki badania posłużyły do opracowania strategii marketingowej firmy FORTINET oraz efektywnej komunikacji z Klientami obecnymi i potencjalnymi, z segmentu enterprise .   Zlecając realizację powyższego projektu Pracowni Badawczej BSM, skorzystałem z gorącej rekomendacji kolegi z branży, autoryzowanego dystrybutora naszych rozwiązań w Polsce. Osobiście uczestniczyłem w procesie badawczym od momentu powstawania narzędzi aż po końcową dyskusję wyników badania. Po zakończeniu projektu otrzymałem wyczerpujący raport z wnioskami i rekomendacjami.   Potwierdzam dobre przygotowanie merytoryczne agencji badawczej BSM do realizacji wywiadów o tematyce związanej z bezpieczeństwem sieciowym, skuteczność w docieraniu do trudnodostępnych Klientów z segmentu enterprise i wysoką umiejętność pozyskiwania głębokich insight’ów. Polecam tę firmę jako rzetelnego, doświadczonego i skutecznego partnera w realizacji pogłębionych badań rynku i opinii.
Mariusz Rzepka, Country Manager at Fortinet | Poland | Ukraine | Belarus
Firma VERACOMP współpracuje z pracownią badawczą BSM od roku 2010. BSM dostarcza nam wiedzy o rynku i potrzebach naszych Klientów. Poprzez opracowywanie i realizację badań od lat towarzyszy nam w rozwijaniu współpracy z firmami inżynierskimi i sprzedażowymi, którym dostarczamy szeroką gamę rozwiązań teleinformatycznych. W ubiegłych latach zrealizowaliśmy razem kilka fal pomiaru satysfakcji naszych Partnerów biznesowych, o której zapewnienie jako dystrybutor z wartością dodaną, dbamy szczególnie. Korzystamy też z badań jakościowych BSM, przydatnych przy opracowywaniu nowych koncepcji sprzedaży, komunikacji marketingowej i strategii rozwoju naszej firmy, w których uwzględniamy potrzeby naszych Klientów. Pracownia badawcza BSM, to partner przybliżający nam wiedzę o tym jak Klienci oceniają współpracę z nami, czego oczekują, co jest dla nich szczególnie ważne, jak postrzegają nas na tle konkurencji. Z BSM-em mierzymy oraz weryfikujemy rezultaty naszych działań strategicznych i planujemy nowe kierunki rozwoju. Polecam agencję badawczą BSM jako rzetelnego, doświadczonego partnera w realizacji badań rynku i opinii, a w szczególności jakościowych badań eksploracyjnych i pomiarów trackingowych z obszaru wizerunku marek dystrybutorów IT oraz satysfakcji i lojalności Klientów.. Anna Styrylska, Dyrektor Marketingu VERACOMP SA

PROSIMY O KONTAKT